บริษัท

บริษัท สตาร์รี่คอร์ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตผ้าทอหน้าแคบ , เชือกถัก , ย้อม , พิมพ์ ให้กับอุตสาหกรรมตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทได้มีการพัฒนาด้านการผลิตเกี่ยวกับงานสายคล้องแบบต่างๆ และอุปกรณ์ พร้อมทั้งงานพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการให้ได้อย่างหลากหลาย ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรง ทำให้มั่นใจได้ในราคาสินค้าและบริการนั้นคุ้มค่า คุ้มราคา สวยงาม สะดวกและรวดเร็วได้ตรงตามความต้องการ

สิทธิบัตร

Starry Cord Co.,Ltd
บริษัท สตาร์รี่ คอร์ด จำกัด
ติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-901-6413 , 02-058-9709
Mobile : 095-775-7159
แฟ็กซ์ : 02-901-6414
starrycord@gmail.com , starrycord@yahoo.com
starrycord